Norsk novelleanalyse

Novelleanalyse, hva er det? Det får du svar på her! På denne siden ligger det nemlig en rekke eksempler på novelleanalyser. Dessuten finner du Studienetts oppskrift, hvor vi steg for steg veileder deg igjennom din novelleanalyse.

Oppskrift på novelleanalyse 

Se Studienetts oppskrift. Denne har vi laget med tanke på deg som vil skrive en god novelleanalyse og som vil ha gode karakterer i norskfaget.

I oppskriften viser vi deg hvordan du går frem når du skal analysere en novelle. Vi kommer blant annet inn på sjangertrekk i novellen, novellens oppbygging og virkemidler. I tillegg se vi på tolkning av novellen.
Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god novelleanalyse!

Eksempel på novelleanalyse 

For ytterligere å hjelpe deg med din novelleanalyse har Studienett analysert flere aktuelle noveller i norskfaget. Eksemplene fungerer utmerket som inspirasjon og veiledning når du skal i gang med din egen novelleanalyse.

Hva er en novelleanalyse?

I en novelleanalyse skal du undersøke hvordan historien i en novelle fortelles. Novelleanalyser ser på elementer som oppbygging, virkemidler, fortellerteknikk, miljø og tema.

Det viktigste i en novelleanalyse er altså å analysere hvordan novellen fortelles og hvordan for eksempel språk og virkemidler fungerer i novellen.

Hvordan skrive en novelleanalyse?

Før du tar fatt på selve analysen bør du lese grundig igjennom novellen. Følgende skal du:

  • redegjøre for novellens handling
  • analysere novellen med fokus på et spesifikt tema eller en problemstilling
  • tolke novellen med utgangspunkt i analysen din

Novelleanalyse på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk kan du bli spurt om å analysere en novelle. Det er derfor en god idé å øve på å analysere noveller i løpet av skoleåret.

Les igjennom et par av eksemplene under og få hjelp til å skrive en god novelleanalyse!