Norsk novelle

Få hjelp til å skrive en novelle i norsk! Nedenfor finner du flere gode eksempler på noveller skrevet av elever på videregående skole og ungdomsskolen. Les igjennom et par av eksemplene, og få hjelp og inspirasjon når du skal skrive din egen novelle.

Oppskrift på novelle 

I Studienetts oppskrift viser vi deg hvordan du kan bygge opp og skrive en novelle. Du får hjelp til hvilke elementer som er viktig å ha med i novellen, og vi gir deg nyttige tips til oppsettet og selve skrivingen.

Bruk vår novelle oppskrift som mal, og lær å skrive en god novelle!

Hva er en novelle?

En novelle er en kort, oppdiktet fortelling. Novellen er ofte bygget opp omkring et spesifikt handlingsforløp eller en konflikt.

Novellen kjennetegnes ved å ha et slags vendepunkt hvor handlingen avgjøres, og ved å inkludere få personer.

Hvordan skrive en novelle?

Innen du går i gang med å skrive en novelle kan det være lurt å ha bestemt handlingsforløpet. Videre kan du for eksempel følge disse 4 stegene:

  • innled novellen med å kaste leseren direkte inn i handlingen
  • utdyp deretter handlingen og karakteren for leseren
  • led handlingen opp mot et vendepunkt eller klimaks
  • avslutt novellen med en enten en åpen eller lukket slutt

Bygg gjerne opp spenningen gradvis, slik at du holder på leserens interesse fra start til slutt.

Eksempel på novelle 

Et godt tips før du går i gang med å skrive en novelle, er å se på et par novelle eksempler. Nedenfor finner noveller om alt fra mobbing, kjærlighet, venner, ungdomsliv og døden.

Bruk eksemplene som inspirasjon, og få hjelp til tema, oppsett, sjangertrekk og virkemidler.

Se en novelle om å være annerledes her.

Her har du en novelle omhandlende sykdom.

Novelle på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk kan du bli bedt om å skrive en kreativ tekst. Du kan da velge å skrive en novelle.

Øv deg på å skrive noveller i løpet av skoleåret, og bli forberedt til eksamen i norsk!