Debattartikkel | Mal

Dette er Studienetts mal til å skrive en debattartikkel, utarbeidet spesielt for elever på Vgs. Denne malen viser hvordan du kan skrive en debattartikkel, og hva en slik artikkel er. På den måten blir du trygg på å bruke sjangeren til senere. 

Du får en trinn-for-trinn-veiledning som viser deg hva du skal gjøre helt fra du får utdelt oppgaven, til den er ferdig til å leveres.

Dette er en god trening til eksamen og hjelper deg med å skrive en debattartikkel som fortjener toppkarakter.

I veiledningen får du blant annet vite noe om:

  • Forberedelse og research til en debattartikkel
  • Oppbygningen
  • Gode emner 
  • Hvordan du kan skrive selve debattartikkelen
  • Språk i debattartikler
  • Oppsett og layout

Hva er en debattartikkel?

En debattartikkel er en argumenterende tekst i en avis eller et tidsskrift, hvor hensikten er å påvirke leserens holdning rundt et spesielt emne. Det betyr, i grove trekk, at når du skriver en debattartikkel er oppgaven din å argumentere for en bestemt holdning til et aktuelt emne.

Altså: Hva er din holdning og hvorfor er du enig eller uenig i synspunktene som ellers er knyttet til emnet? Du skal late som om du skriver debattartikkelen til en ordentlig avis. 

Vi kommer inn på oppbygning av en debattartikkel samt språk og layout. På den måten kommer veiledningen inn på alt det du har bruk for når du skal skrive en god debattartikkel.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Debattartikkel | Mal

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3