Debattartikkel | Mal

I denne veiledningen får du hjelp til å skrive en debattartikkel. Vi kommer inn på oppbygning av en debattartikkel samt språk og layout.

På den måten kommer veiledningen inn på alt det du har bruk for når du skal skrive en god debattartikkel. 

Hva er en debattartikkel?

En debattartikkel er en argumenterende tekst i en avis eller et tidsskrift, hvor hensikten er å påvirke leserens holdning rundt et spesielt emne. Det betyr, i grove trekk, at når du skriver en debattartikkel er oppgaven din å argumentere for en bestemt holdning til et aktuelt emne.

Altså: Hva er din holdning og hvorfor er du enig eller uenig i synspunktene som ellers er knyttet til emnet? Du skal late som om du skriver debattartikkelen til en ordentlig avis. 

Hvordan skriver man en debattartikkel?

Det sentrale i en debattartikkel er en påstand og tilhørende argumenter som underbygger påstanden din. Påstanden er det synspunktet du har valgt i forhold til emnet. Du skal prøve å overbevise leserne om denne påstanden ved hjelp av gode og klare argumenter. I en debattartikkel bør du normalt ha 3-4 sterke argumenter. 

Det kan være du ikke er 100% enig med din egen påstand, men det skal du ikke tenke på. Du skal uansett gjøre ditt beste for å overbevise leseren om påstanden i debattartikkelen din. 

Å skrive en god debattartikkel behøver ikke å være veldig vanskelig, når du vet hvordan du skal gå fram. Her viser vi deg hvilke steg du kan følge når du skal skrive en debattartikkel:

  1. Forberedelse: Her skal du velge et emne og gjøre research. Forberedelsen din kan du bruke til å finne fakta om emnet, velge en påstand og finne argumenter som du kan bruke i debattartikkelen. 
  2. Disposisjon (mal): Det er en god idé å få et overblikk over hvordan du vil organisere debattartikkelens innhold. Dvs. hvilke deler du skal ha med og i hvilken rekkefølge du vil presentere argumentene dine. 
  3. Skriving: Nå skal du skrive selve debattartikkelen og bygge den opp slik at det er en rød tråd som binder alle avsnittene sammen. Du må også bruke tid på å formulere deg på en klar og overbevisende måte. 
  4. Korrektur: Det er viktig å lese korrektur på debattartikkelen til slutt, slik at du er sikker på at alt henger godt sammen og at du ikke har noen skrivefeil. 

Vi vil hjelpe deg med alle disse punktene i denne veiledningen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Debattartikkel | Mal

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3