Norsk leserinnlegg

Skal du skrive et leserinnlegg? Da kan du få god hjelp ved å se på eksemplene vi har funnet frem til deg nedenfor. Eksemplene er skrevet av elever på videregående skole og på ungdomsskolen, og tar for seg flere aktuelle temaer. Bruk eksemplene som inspirasjon og få et godt utgangspunkt til ditt leserinnlegg!

Hva er et leserinnlegg?

I et leserinnlegg skal du ta for deg et bestemt emne. Leserinnlegget er personlig og uttrykker skribentens holdninger, ofte i forbindelse med en aktuell sak.

Et leserinnlegg kan bli publisert i både aviser, blader og på nett. Selve teksten skal ikke være spesielt lang. Leserinnlegget legger derfor ikke frem alle sidene ved en sak, men isteden argumenterer skribenten for egne synspunkter.

Hvordan skrive et leserinnlegg?

Når du skal skrive et leserinnlegg skal du ytre din personlige mening og argumentere for synspunktene dine. Velg gjerne et aktuelt tema eller en sak som opptar folk.

Følg for eksempel disse 4 stegene når du skal skrive et leserinnlegg:

  • velg en fengende tittel
  • skriv en innledning der du presenterer temaet og synspunktene dine på en interessant måte
  • argumenter for synspunktene dine, og bruk gjerne fakta som støtter opp under dem
  • avslutt med for eksempel å oppsummere innlegget, eller ved å besvare eller stille et spørsmål

Husk at et leserinnlegg skal være saklig!

Eksempel på leserinnlegg 

Nedenfor finner du massevis av eksempler på leserinnlegg. Les igjennom et par av oppgavene og få forslag til tema, oppsett, argumentasjonsmåte og tittel.

Oppgavene handler om en rekke forskjellige temaer. Du finner blant annet leserinnlegg om mobbing, Facebook, fattigdom, stemmerett og fremmedfrykt.

Her har du et leserinnlegg om bruk av skoleuniformer.

Les et leserinnlegg om norsk bistand her.

Et leserinnlegg om fattigdom finner du her.

I norsk blir man ofte bedt om å argumentere, drøfte eller reflektere over en gitt sak eller tekst. Å skrive leserinnlegg er derfor en utmerket måte å øve seg på disse type oppgavene.

Ta en titt på ett eller flere av eksemplene under, og få hjelp og inspirasjon når du skal i gang med ditt eget leserinnlegg.