Kreativ tekst

Her kan du få hjelp og inspirasjon til å skrive en kreativ tekst.

En kreativ tekst er en veldig åpen teksttype som kan dekke mange ulike typer oppgaver, f.eks. kåseri, novelle eller et kreativt essay. Fellesnevneren for de kreative teksttypene er at du skal prøve å være oppfinnsom og ‘original' og underholde leserne dine. Samtidig skal teksten ha en god sammenheng og teksten skal ‘si' mottagerne noe.

Kreativ tekst i Norsk - og til eksamen

En kreativ tekst i Norsk skal ikke bare være vittigheter eller snikksnakk. Når du skal skrive en kreativ tekst i Norskfaget, f.eks. til eksamen, vil vi anbefale deg å bygge opp teksten som enten et kåseri, en novelle eller et kreativt essay.

Ved å skrive en av disse vanlige oppgavetypene kan du være sikker på at oppgaven din får en god struktur og sammenheng. Dessuten er det lettere å skrive en av de vanlige typene enn å ‘finne opp' sin egen type kreative tekst.

Hent Studienetts oppskrifter her

Kåseri | Oppskrift

Formålet med denne veiledningen er at du skal få en bedre karakter i norsk skriftlig. Det hjelper vi deg med ved å gi deg en oppskrift på hvordan du løser denne oppgavetypen. Oppskriften på kåseri kan du bruke flere ganger, og du kan også ha den med deg på eksamen.

Essay | Oppskrift

Å skrive et essay i norsk trenger ikke være så veldig vanskelig. Hvis du bare vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, kan du fort komme til å mestre denne sjangeren og oppgavetypen. Essayet er normalt en populær oppgavetype i norskfaget og du kan ofte støte på dem på tentamener, skrivedager og eksamen i norsk.

Novelle | Oppskrift

I denne oppskriften kan du lese alt om hvordan du lykkes med å skrive en god novelle. Her gjør vi rede for de ulike delene i en novelle, steg for steg. Vi gir deg også en rekke gode tips og forslag som kan gjøre skrivingen lettere.