Litteratur på 1800-tallet | Kortsvarsoppgave

Her gir vi deg inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om litteratur på 1800-tallet. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål den 25. november 2014.

Oppgaveformulering

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Skriv en tekst der formålet er å overbevise ungdommer om at de bør lese litteratur som er skrevet på 1800-tallet. Bruk en roman, et dikt eller en annen tekst du kjenner til som eksempel.

Kommentar

I svaret ditt skal du vise at du kjenner til noe av litteraturen fra 1800-tallet. Du kan velge hva du vil skrive om. Du skal skrive på en måte som overbeviser målgruppa for teksten din. 

Bakgrunnskunnskap om litteraturen på 1800-tallet

For å skrive denne oppgaven er det nødvendig med kunnskap om litteraturen på 1800-tallet. Her oppsummerer vi kort de to viktigste litterære retningene som dominerte dette århundret; romantikken og realismen.

Romantikken preget litteraturen på første halvdel av 1800-tallet, noe senere i Norge enn i resten av Europa. Denne litteraturen la vekt på følelser, fantasi, frihet og natur, og ga ofte et idyllisk bilde av virkeligheten. I Norge var spesielt nasjonalromantikken viktig, som gjorde seg gjeldende fra 1840-tallet. Nasjonalromantisk litteratur var et ledd i nasjonsbyggingen, og handlet i stor grad om vakker norsk natur og norsk historie.

  • Viktige norske forfattere: Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, Bjørnstjerne Bjørnson, Aasmund Olavsson Vinje

Realismen dominerte på slutten av 1800-tallet, og var sterkt påvirket av danske Georg Brandes’ oppfordring om å «sette problemer under debatt». På denne tiden ble det skrevet mange romaner som forsøkte å skildre virkeligheten på en objektiv måte, og å sette lys på samfunnsproblemer. Slike problemer kunne for eksempel være fattigdom, kvinneundertrykkelse eller kirkens makt.

Naturalismen var en strømning sent i den realistiske epoken, som i likhet med realismen tok opp samfunnsproblemer. Denne videreføringen av realismen har imidlertid et mer negativt syn på individets muligheter, og hovedpersonene er, på grunn av de forutsetningene samfunnet gir dem, ofte determinert til et tragisk liv.

  • Viktige norske forfattere i realismen og naturalismen: Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie, Camilla Collett, Amalie Skram og Christian Krohg.

Mer hjelp til oppgavetypen

Trenger du mer hjelp til skriving av et kortsvar i norsk? Se Studienetts oppskrift på kortsvarsoppgaven her:

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Litteratur på 1800-tallet | Kortsvarsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.