Norsk kortsvarsoppgave

Skriv en god kortsvarsoppgave du også! Under kan du boltre deg i en hel haug med eksempler på kortsvarsoppgaver. Du finner både oppgaver skrever elever, samt Studienetts egne besvarelser. Ikke nok med det: her finner du i tillegg Studienetts oppskrift, der vi hjelper deg med å forberede deg til og skrive kortsvarsoppgaven.

Oppskrift på kortsvarsoppgave 

Formålet med Studienetts kortsvarsoppgave oppskrift er å hjelpe deg med å få en god karakter i norsk.

I vår oppskrift viser vi deg hva du skal gjøre i oppgaven, fra begynnelse til slutt. Vi hjelper deg med forberedelsene og med selve skrivingen av kortsvaret.
Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god kortsvarsoppgave i norskfaget!

Eksempel på kortsvarsoppgave 

I tillegg til vår kortsvarsoppgave oppskrift, er det lurt å lese et par eksempler på hvordan denne oppgavetypen er besvart tidligere.

Studienetts kortsvarsoppgavebesvarelser er ypperlige eksempler! I disse besvarer vi konkrete oppgaver gitt til skriftlig eksamen i norsk. Se noen eksempler i listen under.

Hva er en kortsvarsoppgave?

En kortsvarsoppgave i norsk er en oppgavetype der du som regel blir gitt én eller flere tekster og skal løse en oppgave i forbindelse med disse.

Ofte skal du forklare temaet og redegjøre for sentrale virkemidler og deres funksjon i tekstene.

Hvordan skrive kortsvarsoppgave?

Kortsvarsoppgaven skal kun være på ca. 250 ord. Det er derfor viktig at du setter deg grundig inn i tekstene du blir gitt, innen du går i gang med selve skrivingen. Til oppsettet kan du følge disse tipsene:

  • skriv en kort innledning der du presenterer tekstene og temaet
  • svar på oppgaveformuleringen, som for eksempel ber deg om å analysere tekstene
  • avslutt med å kort oppsummere det du har oppdaget i analysen

Husk å skrive kort og presist!

Kortsvarsoppgave på norskeksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

På skriftlig eksamen i norsk blir du alltid bedt om å skrive en kortsvarsoppgave. Det er derfor en god idé å starte forberedelsene i god tid innen eksamensperioden.

Bla deg igjennom de mange eksemplene nedenfor og les igjennom vår oppskrift, så er du godt utrustet til å skrive kortsvarsoppgaven på eksamen!