Informativ tekst

På denne siden får du hjelp til å skrive en informativ tekst.

En informativ tekst er en oppgavetype som, frem for alt, er saklig og objektiv. Som navnet sier, skal en informativ tekst informere leseren sin om et emne eller en problemstilling og utdype emnet/problemstillingen. Derfor skal du ikke ta personlig stilling til emnet eller dra inn deg og dine erfaringer i en informativ tekst.

I en informativ tekst du:

  • Introdusere/presentere emnet
  • Gjøre rede for/forklare
  • Utdype

I en informativ tekst kan du også:

  • Komme med eksempler
  • Diskutere/drøfte
  • Sammenligne
  • Konkludere

Informativ tekst i Norsk - og til eksamen

Når du skal skrive en informativ tekst i faget Norsk, f.eks. til eksamen, vil vi anbefale deg å bygge opp oppgaven som en artikkel.

Hent Studienetts komplette oppskrift på artikkel her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Ved å skrive denne vanlige oppgavetypen kan du være sikker på at du får en god struktur og sammenheng og at du får med deg det riktige i oppgaven. Dessuten er det lettere å holde seg til denne vanlige teksttypen enn å ‘finne opp' sin egen teksttype.