Norsk fortelling

Har du fått i oppgave å skrive en fortelling? Da kan du få god hjelp ved å ta en titt på de mange eksemplene du finner under. Her har Studienett samlet sammen en rekke fortellinger skrevet av elever på videregående skole og ungdomsskolen. Bruk eksemplene som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med å skrive en fortelling.

Hva er en fortelling?

Fortellingen hører til den skjønnlitterære sjangeren. En fortelling er altså som regel en oppdiktet historie.

Kort eller lang, en fortelling kan opptre i mange former. Fortellingen forteller ofte om noe som har hendt. Den kan blant annet ha som hensikt å underholde eller bevege leseren.

Hvordan skrive en fortelling?

Når du blir bedt om å skrive en fortelling i Norsk skal du fortelle en historie. Innen du går i gang med selve skrivingen, kan det være lurt å:

  • bestemme handlingen og handlingsforløpet
  • vurdere hvem som skal være hovedpersonen og bipersoner
  • tenke over hva som skal være klimakset eller vendepunktet i fortellingen

Bruk fantasien din! Fortellinger behøver ikke forholde seg til virkeligheten, så vær kreativ. Prøv også å variere språket og setningsoppbyggingen, for å skape variasjon i tempoet.

Eksempel på fortelling 

Under finner du en rekke eksempler på fortellinger omhandlende ulike temaer. Velg deg ut noen av eksemplene og få inspirasjon til din egen fortelling.

Ved å se på hvordan andre har skrevet fortellinger i norskfaget, kan du få tips til både språk, virkemidler, handling og oppsett.

Les igjennom et par av eksemplene du finner nedenfor, og lær å skrive en god fortelling i norsk!