Norsk eventyranalyse

Trenger du hjelp til din eventyranalyse? Da burde du ta en titt på oppgavene på denne siden. Her finner du nemlig en hel haug med eksempler på eventyranalyser. For å hjelpe deg med din eventyranalyse har Studienett til og med laget en oppskrift, der vi trinn for trinn viser deg hvordan du analyserer eventyr. Under finner du i tillegg Studienetts analyser av en rekke kjente eventyr.

Oppskrift på eventyranalyse 

Studienetts Eventyranalyse oppskrift sørger for at du på en forståelig og oversiktlig måte lærer å skrive en god eventyranalyse.

I oppskriften viser vi deg trinnvis hva som er viktig å ha med i en eventyranalyse og hvilke elementer som skal analyseres, slik at du får et godt utganspunk til oppgaven din.
Her gir vi deg også tips til hvordan du kan tolke eventyr. Bruk oppskriften som mal, og vær sikker på at du er på riktig spor.

Eventyranalyser

Lær å skrive en god eventyranalyse med Studienetts egne analyser. Vi har analysert flere relevante eventyr i norskfaget for deg. Bruk eksemplene som inspirasjon når du skal ta fatt på din egen eventyranalyse. 

Hva er en eventyranalyse?

Å analysere eventyr handler om å undersøke hva et eventyr handler om og hvordan det fortelles. En eventyranalyse ser også på hvilken funksjon personer og miljø har, og hvilke budskap som ligger i eventyret.

Hvordan analysere eventyr?

Eventyr kan analyseres på flere måter. Du kan for eksempel analysere virkemidlene eller foreta en tematisk analyse. Generelt sett kan du følge disse stegene:

  • lag et sammendrag av handlingen og tematikken
  • analyser eventyret
  • tolk eventyret

Hvilke elementer du fokuserer på i analysen avhenger av hvilken metode du bruker. Du kan for eksempel analysere elementer som eventyrtrekk, tid, personer, symboler og språkbruk.

Eventyranalyser i norsk

Eventyr er en sjanger som er fremtredende i litteraturhistorien. I norskfaget forventes det at du greier å analysere ulike teksttyper, blant annet eventyr.

Bla deg igjennom de mange eventyranalysene du finner nedenfor, og få hjelp og inspirasjon til analyse av eventyr!