Norsk eventyr

”Det var en gang” og ”så levde de lykkelig alle sine dager”, forbinder de fleste med eventyr. Men hvordan skriver du egentlig ditt eget eventyr? Det kan du få hjelp til på denne siden. Her har vi samlet sammen massevis av eventyr, skrevet av elever på videregående skole og ungdomsskolen. Bruk eksemplene som inspirasjon når du skal skrive ditt eget eventyr i norskfaget!

Hva er et eventyr?

Et eventyr er en fantastisk fortelling der alt er mulig. Det er hovedpersonen og handlingen som er fokuset i eventyr, og handlingen foregår ofte på en ubestemt tid og et ubestemt sted.

Generelt er det snakk om to undersjangre av eventyr, nemlig folkeeventyr og kunsteventyr.

Eventyr kjennetegnes ofte av sjangertrekk som for eksempel flate stereotyper, lykkelig slutt, 3-tallsregelsen, gjentagelser og motsetninger.

Hvordan skrive et eventyr?

Er du usikker på hvordan du kan skrive et eventyr i Norsk? Da kan du få hjelp ved å følge disse tipsene:

  • vurder hvilken sjanger du skal forholde deg til
  • bestem hvordan eventyrets handling skal forløpe og hvem som tildeles fortellerstemmen
  • tenk på hovedpersonen og hvordan han/hun utvikler seg
  • bruk virkemidler typisk for eventyr, som blant annet enkelt språk, gjentakelser, dialog, motsetninger og symboler

Eksempel på eventyr 

Ved å se på hvordan andre har skrevet eventyr, kan du få hjelp til å bygge opp eventyret ditt og hvilke virkemidler du kan bruke. Du kan i tillegg få inspirasjon til hva eventyret ditt kan handle om.

Norsk: Eventyr

I norskfaget blir du ofte bedt om å skrive kreative tekster. Eventyr er en kreativ tekst. Å øve deg på å skrive eventyr kan hjelpe deg med å få bedre karakter i norsk, og kan samtidig gjøre deg bevisst over oppbygging, fortellerteknikker og bruk av virkemidler i ulike teksttyper.

Bla igjennom de mange eventyrene du finner under, og få et godt utgangspunkt når du skal i gang med ditt eget eventyr!