Språk og kulturell identitet | Essay

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å komme i gang med oppgaven din om språk og kulturell identitet, som gitt til eksamen i Norsk sidemål 19. november 2009. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige momenter du kan komme inn på, blant annet det å reflektere rundt sin egne kulturelle identitet, valg av språk ved konflikt mellom to kulturer, og betydningen av språklige variasjoner som dialekter og sosiolekter for kulturell identitet.

Fakta om teksten «Gaska»

Forfatter: Siri Broch Johansen
Årstall: 1993
Sjanger: Utdrag fra novelle

Oppgaveformulering

Vedlegg: «Gaska» av Siri Broch Johansen, fra novellesamlingen To verdener, 1993

Ta utgangspunkt i teksten, og skriv et essay om språk og kulturell identitet. Du skal bruke noen av tankene i Siri Broch Johansens tekst i essayet ditt.

Sammendrag

«Gaska» handler om en kvinne med norsk mor og samisk far, som føler seg revet mellom de to kulturene.

Jeg-personen kan ikke samisk selv, og dette viser seg å bli et problem når hun flytter til Oslo. De nye vennene hennes synes det er merkelig at hun er same uten å kunne snakke samisk. Dette får henne til å reflektere mer over sin egen kulturelle identitet, og hun kommer frem til at hun er norsk blant samer og samisk blant «søringer».

Hun er imidlertid stolt over sitt samiske opphav, og prøver å lære seg samisk for å bli mer enn bare «femti prosent» samisk. I begynnelsen har hun store vanskeligheter med å lære seg språket, og blir latterliggjort av andre samer. Til slutt kommer likevel ordene plutselig til henne, og hun kan nå føle seg som en fullverdig same.

Ordliste

Gaska: mellom

Bakgrunnskunnskap

Før du går i gang med denne oppgaven, kan det være nyttig med litt kunnskap om fornorskingspolitikken som samene ble utsatt for fra 1700-tallet til siste del av 1900-tallet.

Samisk religion: Den tradisjonelle samiske religionen ble nærmest utryddet og erstattet av kristendommen på grunn av omfattende misjonsarbeid på 1700- og 1800-tallet.

Motstand mot samenes livsførsel: Tradisjonelt levde samene hovedsakelig av reinsdrift og fiske, men dette ble langt vanskeligere på grunn av fornorskingspolitikken. I 1902 ble det for eksempel forbudt å selge jord til samer, noe som gjorde denne trandisjonelle levemåten vanskelig.

Forbud mot samisk undervisning: Det ble innført forbud mot samisk undervisning i skolen, en rettighet de ikke fikk tilbake før i 1967. Mange samiske barn måtte gå på internatskoler der de skulle bli så «norske» som mulig. Jeg-personen i teksten «Gaska» hadde foreldre som giftet seg på 60-tallet, og det er dermed mulig at hennes manglende samiskkunnskaper er et resultat av denne fornorskingspolitikken.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen essay? Se Studienetts oppskrift på essay i Norsk her:

Essay | Oppskrift

Å skrive et essay i norsk trenger ikke være så veldig vanskelig. Hvis du bare vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, kan du fort komme til å mestre denne sjangeren og oppgavetypen. Essayet er normalt en populær oppgavetype i norskfaget og du kan ofte støte på dem på tentamener, skrivedager og eksamen i norsk.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Språk og kulturell identitet | Essay

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.