Bruk tekstene

Vanligvis er det et krav at du skal bruke tekstvedlegget eller ta utgangspunkt i tekstvedlegget i essayet ditt. I hoveddelen vil det være en god idé å begynne å reflektere over poenger og synspunkter om emnet som kommer til uttrykk i tekstene.

Du skal fokusere på de viktigste holdningene, eksemplene og problemstillingene fra teksten og reflektere selvstendig ut ifra disse. På den måten bruker du tekstene som et springbrett til å komme med dine egne vinkler/tanker/refleksjoner om emnet.

Når du drar inn holdninger, spørsmål eller eksempler fra en tekst må du sørge for at det er tydelig for leseren din at du bruker teksten. Du kan altså skrive f.eks.: «Som Henriksen sier, er det stor forskjell på kulturer …», eller: «I utdraget av Alle for én kan vi lese synspunktet om at …»

Ikke skriv et referat!

Du skal ikke skrive et referat eller et resymé av tekstene du tar utgangspunkt i. I stedet skal du dra inn eksempler på poenger og synspunkter fra teksten som sier noe om emnet og som faller naturlig inn i ho...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn