Bruk eksempler

I hoveddelen skal du bruke konkrete eksempler for å illustrere emnet for leseren og for å uttrykke refleksjonene og observasjonene dine.

Dra inn eksempler både fra tekstvedlegget og andre relevante eksempler du kjenner til, det kan blant annet være fra medier eller norsktimene. På den måten gjør du essayet mer nyansert og spennende å lese.

Du kan bruke tekstvedleggene som eksempel ved å sitere fra det eller ved å dra inn poenger og synspunkter som finnes i tekstene.

Du kan blant annet bruke eksempler til følgende:

  • Å konkretisere emnet.
  • Å belyse en bestemt problemstilling eller et delemne.
  • Som utgangspunkt til å reflektere videre over et delemne/en problemstilling.
Eksempel (fra essay om norsk identitet):
I diktet «Norge i fløtesaus» kritiseres den norske følelsen av å strekke til slik: «For det er Norge midt på kartet/ja, det er Norge som har klart det/ Norge, universets midte». Vårt lille land, med 5 millioner innbyggere, fremstilles ironisk som universets midt. En gang tr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn