Hoveddelen

Hoveddelen i essayet ditt er den viktigste delen av oppgaven. Det er i denne delen av skrivingen din at du skal reflektere, undersøke og utfolde deg i forhold til emnet og tilnærmingene/problemstillingene du har valgt.

En essayistisk stil – undersøkende og reflekterende

Når du skriver et essay er det viktig å skrive med en undersøkende og reflekterende stil og tone – en såkalt essayistisk stil.

Essay kommer av det franske ordet essayer, som betyr ”å forsøke” eller ”prøve”. I et essay skal du altså arbeide med et emne på en «forsøkende» og «prøvende» måte, for å gjøre deg selv og leserne dine klokere på emnet og problemstillingene.

  • Du skal ta de viktige delemnene og problemstillingene opp til betraktning og arbeide med dem på en grundig og nyansert måte.
  • Du skal ikke komme med firkantede konklusjoner eller skråsikre holdninger.
  • Du skal derimot komme med forslag og mulige poenger og synspunkter....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn