En åpen avslutning

Avslutningen i et essay er ikke en konklusjon. Den skal ikke konkludere, men heller runde av. Det er meningen at essayet ditt skal få leseren til å reflektere og tenke videre over emnet, derfor er det viktig at du ikke tvinger en bestemt holdning på leseren. Essayet skal slutte åpent.

Det er likevel viktig at du viser at du har kommet videre i undersøkelsen av emnet og problemstillingene og at du er et annet sted i innledningen enn i avslutningen. Essayet ditt må ikke ende med å ikke si noe. Avslutningen skal oppsummere dine vurderinger og poenger og på den måten komme med mulige svar og perspektiver på emnet og problemstillingene.

Siste setning: en åpen slutt

Siste setning i essayet ditt kan ev. være et sitat, et spørsmål eller et konkret eksempel. Du kan også ta ’resultatet’ av essayet ditt og omformulere det til et spørsmål til slutt. Det viktige er at den siste setningen ikke avslutter emnet, men derimot holder det åpent og gir leseren mulighet for å tenke videre selv.

Husk: Du skal ikke bruke formuleringe...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn