Avslutningen

Til slutt skal du samle trådene til en overordnet avslutning på essayet ditt (ikke en konklusjon). I avslutningen skal du oppsummere de viktigste poengene i essayet ditt og fokusere på mulige resultater av undersøkelsen din.

 • Rund av emnet og oppsummer det viktigste innholdet i essayet
  • Rund av slik at leseren din får et overblikk.
  • Hva er de mest sentrale poengene dine i forhold til emnet og problemstillingene i essayet?
 • I avslutningen kan du dessuten tenke over om essayet ditt har:
  • Bekreftet eller avkreftet tekstens holdninger og poenger?
  • Klart å nyansere tekstenes poenger og kanskje tilføyd noen flere?
  • Satt spørsmålstegn ved oppfattelsen av emnet?
  • Stilt nye og andre spørsmål som krever nye undersøkelser og nye svar?

En sirkelstruktur: Sammenheng mellom innledning og avslutning

Et godt triks er å lese innledningen om igjen før du skriver avslutni...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn