Å skrive essayet

Når du skriver essay i norskfaget er det emnet (fra oppgaveformuleringen), som skal være i fokus. Emnet skal fungere som den røde tråden i essayet ditt.

Hvis du hele tiden fokuserer på emnet og problemstillingene som emnet legger opp til, skaper du en god sammenheng og en rød tråd i oppgaven din. 

Bestem deg for en tilnærming!

En avgjørende ting i et essay er å finne én eller flere tilnærminger til emnet. Dvs. en problemstilling eller en bestemt side av emnet som du har lyst til å se nærmere på og undersøke i essayet ditt.

På den måten skaper du et fokus og sørger for at det er du som setter dagsorden for essayet. Du kan ev. bestemme deg for tilnærming ved hjelp av ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn