Les og forstå oppgaveformuleringen

Etter du har lest tekstene første gang er det lurt å se nærmere på oppgaveformuleringen. Oppgaveformuleringen er helt avgjørende for essayet ditt, da det er dette som bestemmer emnet og rammene for hva du skal ha med i oppgaven din. Derfor må du lese den grundig!

Husk: Oppgaveformuleringen på norsk skriftlig eksamen vil ikke be deg om å «skrive et essay». Derimot vil den be deg om å skrive en resonnerende eller kreativ tekst. I disse oppgavetypene kan du velge å skrive teksten din som et essay. 

Eksempel på oppgaveformulering:
Vedlegg
- «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland, 1840
- «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, 1937
- «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen, 1969

Skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tema som frihet, likegyldighet og engasjement. Bruk ett eller flere av tekstvedleggene.

Kommentar:
Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Du skal bruke kunnskap om...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn