Les og forstå oppgaveformuleringen

Etter du har lest tekstene første gang er det lurt å se nærmere på oppgaveformuleringen. Oppgaveformuleringen er helt avgjørende for essayet ditt, da det er dette som bestemmer emnet og rammene for hva du skal ha med i oppgaven din. Derfor må du lese den grundig!

Eksempel på oppgaveformulering:
Vedlegg
- «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland, 1840
- «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, 1937
- «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen, 1969

Skriv et essay tekst der du reflekterer over tema som frihet, likegyldighet og engasjement. Bruk ett eller flere av tekstvedleggene. 

Kommentar:
Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Du skal bruke kunnskap om sjangrer og språklige virkemidler når du utformer teksten din, og du kan vise kreativitet i måten du bruker språket på, i hvordan du strukturerer teksten, og i de perspektivene og tilnærmingene du velger.

Skriv oppgaveformuleringen punktv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn