Eksempler på essay i norsk

Her kan du se noen eksempler på essay som er skrevet i norskfaget. Alle essayene har fått karakteren 6.

Ut ifra eksemplene kan du se hvordan man kan skrive et godt essay og hvordan man bygger opp oppgaven. Du kan også få inspirasjon til hva slags stil og tone som passer i et essay og å finne en original vinkling på et emne.

Her er linker til noen eksempler på essay som har fått karakteren 6 (gratis med denne nettboken):

Du kan finne mange flere essay i norsk på Studienett.