Norsk essay

Hva er et essay? Hvordan skrive essay? Dette er spørsmål du får besvart på denne siden. Her har vi nemlig samlet en rekke essay eksempler til deg, som du kan bruke som inspirasjon. I tillegg finner du Studienetts egen oppskrift, der vi steg for steg viser deg hvordan du kan skrive et essay, samt våre egne eksempler på essay.

Oppskrift på essay 

Studienetts oppskrift er laget med tanke på deg som ønsker å få bedre karakterer i norskfaget.

Bruk oppskriften som mal, og få hjelp til å skrive et godt essay, fra start til slutt. Vi hjelper deg med oppsettet av ditt essay, med forberedningen og med selve skrivingen.
Studienetts essay oppskrift fungerer også utmerket som hjelp til eksamen, skrivedager og lekser i norsk.

Hva er et essay?

Typiske kjennetegn ved et essay er at det fokuserer på et bestemt emne. Ofte tar et essay utgangspunkt i en tekst omhandlende et gitt emne.

I essayet reflekteres det over det gjeldende emnet. Her kan det anvendes eksempler som belyser temaet.

Et essay kjennetegnes også ved at det skrives på en personlig måte.

Hvordan skrive essay?

Å skrive et essay i norskfaget behøver ikke være vanskelig. Hvis du har satt deg godt nok inn i emnet og teksten, burde du allerede ha et godt utgangspunkt. I selve essayet skal du blant annet:

  • presentere emnet
  • reflektere over emnet
  • oppsummere dine refleksjoner

Husk å lese tekstene grundig, og sett deg skikkelig inn i emnet. Det kan være lurt å lage en disposisjon innen du går i gang med skrivingen.

Eksempel på essay 

Få hjelp til ditt essay i norsk ved å se på hvordan andre har løst samme oppgavetype. Ved å se på et essay eksempel kan du få inspirasjon til oppsett, innhold og språk.

For å gjøre det lettere for deg å komme i gang med ditt essay, har vi laget flere eksempler på hvordan du kan skrive et godt essay. Våre eksempler tar for seg aktuelle temaer i norskfaget, gjerne konkrete oppgaver gitt til eksamen.

Se et essayeksempel her.

Et eksempel på et essay om kjærlighet finner du her.