Hjelp til eksamensoppgaver i Norsk

Her har Studienett samlet massevis av eksamensoppgaver i norsk. På denne måten kan du enkelt og oversiktlig finne frem til nettopp den eksamensoppgaven du trenger hjelp til. Eksamensoppgavene er innsendt av elever, og kan være til god hjelp når du skal i gang med dine eksamensforberedelser.

Hva finner du her?

På denne siden finner du en rekke besvarelser på oppgaver gitt til eksamen i norsk. Besvarelsene kan både være eksamensoppgaver og oppgaver gitt til tentamen, som ofte er gamle eksamensoppgaver.

Eksamensoppgavene består av ulike oppgavetyper som blant annet kortsvarsoppgaver, artikler, kåseri og noveller. Ved å se igjennom eksamensoppgavene du finner her, kan du forberede deg til alle mulige oppgaver som blir gitt på eksamen i norsk.

Hvordan bruke eksamensoppgavene?

Bruk eksamensoppgavene til å forberede deg til skriftlig eksamen i norsk. Besvarelsene kan brukes som inspirasjon og veiledning, og hjelper deg med å skrive en god eksamensoppgave.

Eksamensoppgavene kan i tillegg gi deg en idé om hvilke typer spørsmål som kan dukke opp på eksamen. Ta en titt på de ulike besvarelsene og dann deg en oversikt over hvilke oppgavetyper som ofte går igjen.

Du kan altså bruke eksamensoppgavene til å:

  • forberede deg til eksamen i norsk
  • danne deg en oversikt over oppgavetypene som blir gitt til eksamen
  • øve på de ulike oppgavetypene

Eksempel på eksamensoppgaver i norsk

På denne siden finner du en stor mengde eksamensoppgaver. Oppgavene besvarer ulike eksamensspørsmål, og er utformet som forskjellige oppgavetyper.

Eksamen i norsk

På Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, skal du opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elever på Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram og 10. årstrinn, kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.

Bla igjennom de mange eksamensoppgavene du finner nedenfor, og bli klar til skriftlig eksamen i norsk hovedmål!