Tolkning

Til slutt kan du samle analysene dine til en samlet tolkning av dramaet. I tolkningen din skal du prøve å zoome ut og se på hva dramaet kan si oss på et dypere nivå. Det er viktig at analysen og tolkningen henger sammen. Derfor skal du, i tolkningen, bygge videre på de punktene du har funnet i analysen din.

I tolkningen din kan du for eksempel komme inn på avslutningen, dramaets tema, budskap og hensikt, innhold og form, tittel og symboler. Du kan også flette sammen flere av disse momentene i tolkningen din. 

Avslutningen

Hvilke betydninger ligger det i avslutningen av dramaet, og hva betyr dette for den generelle tolkningen din av stykket?  

Dramaet kan slutte med:

Lukket avslutning: Konflikten/situasjonen i dramaet løses, og dermed er det en lukket avslutning. Hvilket poeng ligger det i måten konflikten løses på?   

Åpen avslutning: Stykket ender uten en løsning, og det er dermed en åpen avslutning. Hvilket poeng ligger det i at stykket ender åpent?   

Eksempel:

I Et dukkehjem slutter dramaet åpent siden vi ikke vet hva som skjer med Nora til slutt, da hun forlater Helmer. Vi vet ikke om d

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn