Temaer, motiver og symboler

Temaer og motiver

Det er alltid en god idé å se nærmere på temaer og motiver i dramaet (motiver er en type delemner).   

  • Hvilke temaer og motiver tar dramaet for seg? For eksempel frigjørelse fra samfunnsnormer, forholdet mellom menn og kvinner, politiske temaer osv.   
  • Hvordan kommer disse temaene og motivene spesielt til uttrykk i dramaet? For eksempel gjennom konflikter, symboler, dialoger, personenes utvikling, eller?  
  • Hvilke betydninger kan det ligge bak temaene?  
  • Hvilke betydninger kan det ligge bak måten temaene spesielt framstilles i dramaet?  

Eksempel:

I Et dukkehjem er det kvinnens rolle i ekteskapet, og i samfunnet som helhet, som tas opp som tema. Dette temaet utfoldes spesielt i den konflikten Nora står i: Skal hun være ærlig om hvordan hun forfalsket faren sin underskrift? Eller skal hun lyve for mannen sin? Skal hun selv prøve å redde situasjonen eller skal hun overlate det til mannen sin? Skal hun følge mannens vilje eller sin egen?

Bruk temaet til å skape fokus i analysen din  

Du kan bruke dramaets tema til å skape fokus og en rød tråd i analysen/tolkningen din. Ved å fok...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn