Scenografi og miljø

Dramaets scenografi

Scenografi er den visuelle utformingen av dramaet; dvs. hvordan teateret og scenen er innrettet og hvordan den ser ut. Det kan også være dekorasjoner og kostymer.   

Scenografien er altså scenens og dramaets rent fysiske oppbygging. Scenografien ses ofte i sceneanvisningene/sidetekstene (teksten som ikke er replikker) i dramaet.  

Det er ikke sikkert du får vite så mye om scenografien. Men hvis det framgår av stykket, er det lurt å komme inn på hvordan scenografien er utformet og hvordan den virker.   

Hvordan er scenens utformning?

Naturalistisk: Er det en naturalistisk scenografi? Dvs. at scenen ser ut som noe i "virkeligheten" (for eksempel "titteskapsteater"). Dette gjør at dramaet virker realistisk og virkelighetstro.   

Abstrakt: Er det en abstrakt scenografi? Dvs. at ting ikke nødvendigvis er det de gir seg ut for å være (et bord er for eksempel plutselig et skip). Dette gir inntrykk av at selve scenografien har en spesiell betydning.   

Symbolsk: Er det en symbolsk scenografi? Dvs. at scenen bare er symbolisert med noen gjenstander. For eksempel kan scenerommet b...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn