Personer og rollefigurer

Personene i et drama kalles også for "rollefigurer", "karakterer" eller "aktører". Hvis dramaet settes opp på en scene spilles rollefigurene av skuespillere.

Personkarakteristikk 

Når du vil analysere og karakterisere personene i et drama, kan du blant annet komme inn på følgende: 

Hvem er hovedpersonen(e)? Og hvem er de viktigste bipersonene? 

Hvordan framstilles personene/rollefigurene i dramaet?   

  • Får man vite noe om utseendet deres? Hva betyr dette for inntrykket vi får av personene?   
  • Karakteriseres de primært ved hjelp av replikkene sine? Eller vha. sceneanvisninger (handlinger, mimikk, gestikulasjon, rekvisitter mm.)?

Personlighet og funksjon

Er personene stereotypiske figurer som ikke gjennomgår noen form for utvikling? Eller er de "runde" personer med en mer nyansert psykologi?  

Hvilke avgjørende valg tar personene? Hvilken betydning får dette for stykket?Hvordan er holdningen deres til dramaets intrige/tema/problemstilling?   

Hvilken rolle og funksjon har personene i dramaet? Repre...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn