Replikker og språk

Replikkene er det viktigste i et drama. Det er som regel gjennom replikkene at personene uttrykker seg, og handlingen går framover.   

(NB: Dette er likevel ikke alltid tilfelle. Noen dramaer har veldig få replikker, og i slike tilfeller er momenter som mimikk, gestikulasjon og scenografi mye viktigere å analysere). 

Dialog og monolog

Der er to forskjellige former for replikker i drama:

  • Dialog: Samtale mellom flere personer. Dette skaper ofte dynamikk i stykket.   
  • Monolog: Enetale hvor kun én person snakker, henvendt enten til publikum, eller til seg selv (eller til en person som ikke er til stede). Dette gir et mer statisk (rolig/stillestående) uttrykk.    

Hvilken type replikker er dominerende i dramaet ditt? Hvilken effekt har replikkene?   

Dialog i drama

Dialogen i et drama er samtalene mellom to eller flere av personene. Ut ifra dialogen kan man se mye om forholdet personene har til hverandre, og om deres rolle og funksjon i dramaet.   

Dialog og personer

Hvordan er relasjonene mellom personene i dramaet? Hvordan kan man lese det ut ifra dialogene mellom personene?   

  • Hvem har mest makt, og hvem er den mest underlegne?  
  • Hvordan gir maktforholdet seg til uttrykk gjennom dialogene?   
  • Er det noen av personene som får mer taletid enn de andre, og hva betyr i så fall dette?   

Tempo

Hvordan er tempoet i replikkene i stykket?   

  • Er det hurtig replikkskifte? Dette gir som regel et dynamisk stykke med
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn