Dramaturgi: Oppbygging av et drama

Hva er dramaturgi?

Dramaturgien betyr måten dramaet er bygd opp på, og hvilke virkemidler som spesielt benyttes i oppbyggingen av dramaets spenning/konflikt/problemstilling.   

I analysen din er det lurt å starte med å se på dramaturgien og oppbyggingen av dramaet. Denne delen kan kalles en dramaturgisk analyse.   

Dramaets oppbygging er så å si den formen innholdet er satt inn i. Denne oppbyggingen/formen har derfor i seg selv stor betydning for hvordan stykket kan forstås og tolkes. Tenk på hva oppbyggingen av dramaet kan bety for din forståelse av stykket som helhet.

Akter og scener

Akter og scener er de delene som dramaet er delt inn i. Akter er en form for "kapitler". Det mest normale er én-akters, tre-akters, og fem-akters dramaer. Under hver akt er det flere antall scener.  

  • Akter: Hvor mange akter, dvs. "kapitler", er stykket delt inn i?
  • Scener: Hvor mange scener er de enkelte aktene delt inn i?

En-akter og tre-akter-dramaets struktur

De aller fleste dramaer har en generell struktur som kan vises med tre-akter stykket: 

  1. Akt: Presentasjo
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn