Dramatiske virkemidler

I en dramaanalyse er det bra å se nærmere på hvilke dramatiske virkemidler som er brukt. Et dramatisk virkemiddel er hvert moment som har en særlig virkning/funksjon i dramaet eller på scenen.

Det kan for eksempel være sceneskifter, oppbyggingen av handlingen, lyssettingen, rekvisitter, kostymer, måten personene agerer eller snakker til hverandre osv. osv. 

Analyse av dramatiske virkemidler

Når du analyserer virkemidlene i et drama, kan du se nærmere på følgende spørsmål:   

  • Hvilke virkemidler benyttes særlig mye i dramaet?  
  • Hvilken funksjon/virkning/effekt har virkemidlene i dramaet (i forhold til personene, miljøet, handlingene, tematikken)?   
  • Hvordan påvirker virkemidlene publikum/leseren?  
  • Hvordan er virkemidlene med på å skape bestemte betydninger i dramaet, for eksempel i forhold til tematikken i stykket?

Retrospektiv teknikk

Den retrospektive teknikken er et virkemiddel som er med på å bygge opp spenning fordi publikum hele tiden er nysgjerrig etter å vite mer om personenes fortid. Denne teknikken er mye brukt i dramaer fra realismen, og dessuten også i kriminalromaner og film.  

Drama benytter seg ofte av en såkalt retrospektiv teknikk hvor viktige begivenheter fra fortiden bringes opp i kraft av personenes replikker og dialoger. Dette er nødvendig fordi det ikke er noen direkte fortellerstemme i dramaet (som for eksempel i en roman) som kan gi publikum den nødvendige informasjonen om fortiden. Istedenfor fortelles det indirekte vha. dialogene.   

Teknikken kalles også en avsløringsteknikk fordi de viktige begivenhetene fra fortiden avsløres. Konsekvensene av disse begivenhetene fra fortiden er deretter det som utspiller seg i dramaet. Utviklingen som personene evt. gjennomgår i dramaet kan ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn