Dramatisk diktning: Hva er et drama?

Dramatisk diktning er et stykke litteratur som er beregnet til å bli oppført av skuespillere på en scene. På den måten skiller dramaet seg fra for eksempel noveller, romaner, dikt og andre typer skjønnlitteratur. Et drama kan også kalles et teaterstykke eller et skuespill.   

Dramaet er én av de tre klassiske hovedsjangrene i litteraturen, som har røtter helt tilbake til de gamle grekerne. De tre hovedsjangrene er: Epikk (fortellende litteratur), lyrikk (lyrisk dikting) og drama (dramatisk diktning). Det var den greske filosofen Aristoteles som definerte disse hovedgreinene i år 300 f.Kr.

Dramasjangeren: Sjangertrekk og Kjennetegn

Dramaet som sjanger skiller seg ut fra andre sjangre ved at det er laget for å bli satt opp på en scene. Handlingen fortelles altså ikke av en forteller (som for eksempel i noveller og romaner), men framføres av personer på en scene. Dramaet kalles ofte også skuespill eller teaterstykke, som er det samme.  

Dramasjangerens kjennetegn er i hovedsak følgende: 

  • Teksten består av replikker og sceneanvisninger (ikke prosa som i en novelle eller strofer og verselinjer som i et dikt).
  • Teksten er skrevet for å bli satt opp på en scene (det finnes likevel også lesedramaer som beregnet for å bare bli lest og ikke oppført).
  • Dramaet foregår som regel i én, tre eller fem akter ("kapitler").

Typer av dramaer

I den klassiske litteraturen (før ca. år 1800) fantes det hovedsakelig to typer dramaer, nemlig tragedie og komedie (hovedsjangrene innen drama). Ludvig Holberg fra 1700-tallet skrev for eksempel utelukkende komedier.  

Siden da har det kommet mange nye dramatyper, og i dag er det vanskelig å holde oversikt over alle undersjangrene. Likevel prøver vi her å lage en liste med dramasjangre, men husk at det kan finnes flere sjangre enn de som er på listen.  

De klassiske dramasjan

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn