Begreper i drama

Her gir vi deg forklaringer på spesielle ord og begreper du kan støte på i arbeidet med drama, og som du kanskje kan bruke i analysen din. Listen er i alfabetisk rekkefølge.   

Akter: De store avsnittene i handlingen i et drama, tilsvarer nesten kapitler i en bok. Et drama foregår som regel i enten 1, 3 eller 5 akter.  

Dialog: Dialogen i et drama er samtalene mellom to eller flere av personene.  

Diksjon: Hvordan replikkene sies (for eksempel forsiktig, aggressivt, ropende, innadvendt, mumlende osv.). Diksjon betyr hvordan skuespillerne uttaler replikkene, og hvilken stemmebetoning de bruker.   

Dramaturgi: Komposisjonen og oppbyggingen av dramaet, blant annet de dramatiske virkemidlene som benyttes til å bygge opp intrigen/konflikten/spenningen i dramaet.  

Gestikulasjon og mimikk: Gestikulasjonen er skuespillernes kroppsspråk, og mimikken er ansiktsuttrykkene deres. Det er typisk gjennom gestikulering og mimikk at personene uttrykker følelser og stemninger.  

Intrige: Intrigen (dvs. konflikten) er ofte spenningsmomentet som han...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn