Norsk dramaanalyse

Skal du i gang med en dramaanalyse? Da kan du få god hjelp ved å ta en titt på de mange eksemplene vi har funnet frem til deg på denne siden. For å gjøre det lett for deg å skrive en dramaanalyse har Studienett til og med laget en dramaanalyse oppskrift til deg. I tillegg har vi analysert flere dramaer, der vi steg for steg viser deg hvordan du kan analysere et drama.

Oppskrift på dramaanalyse 

Bli god til å analysere drama eller skuespill med Studienetts oppskrift, og få bedre karakter i norsk.

Bruk oppskriften som mal til din dramaanalyse, og vær trygg på at du er på riktig spor.
Oppskriften kan brukes som hjelp til analyse og tolkning av alle slags dramaer, og viser deg hva som er viktig å ha med i analysen. Den er ment som inspirasjon til deg som ønsker å skrive en god dramaanalyse i norskfaget.

Hva er en dramaanalyse?

Dramaet er en type fiktiv dikting. Det skiller seg fra sjangre som novellen og diktet, fordi det er tenkt fremført av skuespillere på en scene.

En dramaanalyse skrives i stor grad som for eksempel en novelle- eller diktanalyse. Men vær oppmerksom på at noen av elementene som skal analyseres heter noe annet, som blant annet scenografi og regi.

Hvordan skrive en dramaanalyse?

Når du skal skrive en dramaanalyse skal du ta for deg dramaets komposisjon og elementer som sjanger, personer, tema og regi. I tillegg skal du legge frem en oppsummerende tolkning. Du skal altså:

  • se på dramaets oppbygging
  • analysere innholdet
  • tolke dramaet

Dramaanalyse på eksamen

På Vg3 skal du opp til eksamen i norsk skriftlig. I eksamenssettet kan du bli bedt om å analysere et drama, da ofte i form av et utdrag.

Forbered deg til eksamen i norsk med vår oppskrift. Et godt tips er også å se på dramaanalyseeksempler for inspirasjon og konkret veiledning.