Stil og tone

Den språklige stilen og tonen i et dikt handler ofte om hvorvidt språkbruken i diktet er lyrisk og poetisk (høy stil) eller hverdagslig og prosaisk (lav stil).

Hvordan er den språklige stilen i diktet? Og hvordan påvirker denne språkbruken leseren?

En høy språklig stil er karakterisert ved:

  • Bruk av poetiske ord eller fremmedord. (Poetiske ord = høytidelige, pene ord).
  • En språklig stil som ligger langt vekk fra vanlig talespråk.
  • Relativt kompliserte setningskonstruksjoner.
  • Ingen slang eller dialekt.

En høy språklig stil skaper ofte et intenst inntrykk og kan fremkalle sterke bilder og følelser hos leseren.

En lav språklig stil er karakterisert ved:

  • Hverdagspregede og lett forståelige ord og setninger.
  • Forholdsvis enkle setninger.
  • Bruk av talespråk, slang og/eller dialekt.

En lav språklig stil gir som regel et mer realistisk og hverdagspreget uttrykk som gjør at vi som lesere kan leve oss mer inn i handlingen og har det lett...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn