Ordvalg og beskrivelser

Ofte kan det være bestemte ord eller beskrivelser som har en sentral rolle i diktet. I disse tilfellene er det en kjempegod idé å vurdere hvilke betydninger eller funksjoner som ligger i disse ordene og beskrivelsene.

 • Betydningsladede ord: Er det mange positivt eller negativt ladede ord i diktet?
  • Er det noe bestemt i diktet som fremstilles på en spesielt positiv/negativ måte?
  • Hva kan de betydningsladde ordene være med til å si om fremstillingen av diktets innhold/ tema?
  • Viser ordvalget og språkbruken noe om et «jeg», et tema, miljøet eller personer i diktet?
  • Hva vil dikteren oppnå med sitt ordvalg?
 • Flere betydninger: Er det noen beskrivelser eller ord med flere betydninger i diktet?
  • Hva kan disse betydningene bidra til å si om diktets innhold/tematikk?
 • Lydhermende ord: Er det noen lydhermende ord, ord som etterligner/skaper bestemte lyder?
  • F.eks.: ”D...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn