Virkemidler

I dikt spiller språklige virkemidler en sentral rolle, fordi dikt som regel prøver å si mye med få ord. Derfor er det alltid bra å komme inn på språket i analysen din.

Hvordån påvirker språket diktet?

F.eks. kan du analysere hvordan diktets tema eller miljø kommer til uttrykk rent språklig. Hvis du kan forklare hvordan de språklige virkemidlene fungerer i diktet og påvirker leseren, pleier dette å trekke analysen veldig opp.

  • Hvordan kan du karakterisere de språklige virkemidlene i diktet?
  • Hvilken funksjon har disse virkemidlene i diktet?
  • Hvordan påvirker virkemidlene leseren?

MERK: Det er ofte feil å fokusere sine språklige analyser på om språket er «gammelt» eller ei. Dette er veldig sjeldent relevant i en analyse. De fleste dikt er bare skrevet i det språket som tilhører samtiden det ble skrevet i. Hvis diktet er fra 1800-tallet, vil språket selvfølgelig virke «gammelt».

Språklige virkemidler i dikt

Diktets språklige virkemidler er alltid verd å legge merke til i en analyse. Det er de virkemidlene forfatteren bru...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn