Kontraster

Det er ofte en god idé å legge merke til ord og betydninger i diktet som står i kontrast til hverandre. Dette kan være veldig lurt å inkludere i analysen din, fordi mange dikt rent innholdsmessig er bygget opp rundt kontraster/motsetninger.

  • Hvilke tema eller problemstillinger fremhever diktets kontraster?
    • Hva kan kontrastene bidra til å si om diktets tema/problemstilling?
  • Hvordan kan bruken av motsetninger i diktet påvirke leseren?
  • Kan motsetningene i diktet være med til å si noe sentralt om hvordan diktet kan tolkes?

NB: Vær oppmerksom på at det ofte er uuttalte kontraster i dikt. Det vil si at diktets innhold står i motsetning til noe som ikke nevnes i diktet.
Eksempel: I Rudolf Nilsens dikt «Revolusjonens røst» står «de faste og sterke menn», som diktet hand...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn