Språklige bilder

I dikt benyttes det nesten alltid billedspråk, derfor er dette som regel smart å nevne i analysen din. Billedspråk er generelt sett karakterisert ved at betydningen av ordene ikke skal tolkes bokstavelig.

F.eks.: «Vi må alle arbeide for å holde samfunnets hjul i gang». Samfunnet har jo bokstavelig talt ingen hjul som vi skal dytte på, dermed er det snakk om billedspråk.

Hvorfor er billedspråk viktig i en diktanalyse?

I bruken av billedspråk, som for eksempel metaforer og symboler, er det gjemt bestemte betydninger som er viktig for forståelsen av diktet. For eksempel forstår man ikke frasen «mennesker mette av arr» hvis man tolker det bokstavelig.  En analyse av billedspråket kan ofte avsløre nye og dypere meninger i diktet.

Typer av billedspråk

Det finnes mange ulike typer billedspråk, som noen ganger kan virke forvirrende. Her går vi gjennom de ulike typene slik at du kan lære å se forskjellen på dem.

 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn