Sjanger og dikttyper

Det mest generelle sjangertrekket ved dikt er at de er skrevet på strofer og verselinjer. Disse begrepene kan være litt forvirrende fordi det som i dikt kalles for strofer er det man ofte i daglig tale kaller vers.

Det som skiller diktsjangeren fra f.eks. noveller og romaner er altså først og fremst at dikt er skrevet på strofer og verselinjer, mens romaner og noveller er skrevet på vanlig prosa.

‘Prosa’ er den vanligste tekstformen som vi kjenner fra tekster som artikler og noveller. Vers er derimot en mer spesiell tekstform der man fremhever ord og setninger ved å dele dem opp i strofer og verselinjer.

Andre typiske sjangertrekk for dikt er:

  • Dikt er ofte beskrivende og fulle av stemning.
  • Dikt beskriver ofte en form for situasjon, erfaring eller en tankeprosess.
  • Dikt inneholder ofte språklige virkemidler som metaforer, gjentakelser og uvanlige ordsammensetninger.
  • Dikt inneholder ofte en form for rim, f.eks. enderim eller bokstavrim.
  • Dikt er ofte skrevet med rytme som gjør dem velegnet til opplesing eller sang. Hvis rytmen er helt fast er det snakk om «metrikk».
  • Dikt uttrykker ofte et subjektivt (personlig) perspektiv på noe.

Dikttyper

Det finnes en rekke ulike typer dikt eller undersjangere som vi gjennomgår på de kommende sidene. Hovedtypene av dikt er følgende:

  • Lyriske dikt (stemningsrike, sansende, musikalske).
  • Episke dikt (fortellende).
  • Episk-lyriske dikt (fortellende og stemningsrike).
  • Prosadikt (kan skrives på prosaform som en vanlig tekst).