Rytme

Rytme kan være vanskelig å høre for mange, men med litt øvelse kan man godt få en følelse av hvilken form for rytme diktet har. Rytmen handler om diktets ‘flyt’, og hvordan de trykksterke og trykksvake stavelsene fordeles i de enkelte verselinjene.

  • Hvordan er rytmen i diktet ditt?
  • Hvilken effekt har rytmen på diktets leser?
  • Er rytmen med til at understreke eller forsterke noe i forhold til diktets innhold/tema?

Prøv om du kan høre/følge rytmen som vi har fremhevet i eksemplet her.

Eksempel: Johan Sebastian Welhavens dikt «En Vårnatt»

(Fet skrift viser at stavelsen er trykktung, mens ikke-fet skrift betyr en trykklett stavelse).

Vaar-nat-ten stil-le og sval 
fav-ner den slum-ren-de Dal
El-ve-ne nyn-ne de lan-ge 
dæm-pe-de, dys-sen-de San-ge. 
Al-fer suk-ke 
for de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn