Rim i dikt

Diktets rim er forholdsvis enkle å finne. Rim gjør slik at diktet virker flott og lyrisk, og at det blir enklere å huske diktet. Det finnes to overordnede typer rim, bokstavrim og enderim (stavelsesrim).

  • Er det rim i diktet ditt?
  • Hvilken virkning har rimene i ditt dikt?

Under rim i dikt kommer vi inn på bokstavrim og enderim (stavelsesrim).

Bokstavrim

Bokstavrim vil si at en bestemt bokstav opptrer flere ganger etter hverandre, spesielt som første bokstav i noen ord. Bokstavrim finnes både som konsonantrim (allitterasjon) og vokalrim (asyndese).

  • Alliterasjon (konsonantrim) er når en bestemt konsonant...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn