Rim

Diktets rim er forholdsvis enkle å finne. Rim gjør slik at diktet virker flott og lyrisk, og at det blir enklere å huske diktet. Det finnes to overordnede typer rim, bokstavrim og enderim (stavelsesrim).

  • Er det rim i diktet ditt?
  • Hvilken virkning har rimene i ditt dikt?

Under rim i dikt kommer vi inn på bokstavrim og enderim (stavelsesrim).

Bokstavrim

Bokstavrim vil si at en bestemt bokstav opptrer flere ganger etter hverandre, spesielt som første bokstav i noen ord. Bokstavrim finnes både som konsonantrim (allitterasjon) og vokalrim (assonans).

  • Allitterasjon (konsonantrim) er når en bestemt konsonant går igjen som første bokstav i flere ord etter hverandre. F.eks. Vaarnatten stille og sval .
  • Assonans (vokalrim) er når en bestemt vokal går igjen i flere ord etter hverandre. F.eks: «Alfer sukke / for de smukke».

Enderim og stavelsesrim

Stavelsesrim er når to stavelser rimer med hverandre. F.eks. ‘Jeg rimer til du svimer’.

De fleste stavelsesrimene er enderim. Det vil si at stavelsene som rimer står i enden av to verselinjer. Stavelsesrim kan også dukke opp i én verselinje, slik at det ikke lenger er snakk om enderim. 

Eksempel på enderim:
Den prek-ti-ge sommerfuglen
er fløyen fra Guds hånd.
Han gav den gylne vinger
og røde purpurbånd.

Eksempel på stavelsesrim som ikke er enderim:
Ungdom og La

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn