Metrikk og versemål

Metrikk er læren om vers eller versemål. Metrikk/metrum snakker man som regel bare om i forbindelse med dikt der rytmen er fast; dvs. mest i tradisjonelle dikt med en fast rytme.

Ideen er at det finnes ulike mønstre som man kan følge når man bygger opp diktets verselinje. Disse mønstrene kalles for versemål og består av verseføtter. Et klassisk versemål er f.eks. en aleksandriner som består av 2x3 jamber (en type verseføtter).

Analyse av metrum og versemål er spesielt relevant, når du jobber med eldre dikt med en fast form.

Innholdsfortegnelse

Verseføtter

Verseføtter er verselinjens taktledd som består av trykktunge og trykklette stavelser.

Trykktung betegnes med en strek –

Trykklett betegnes med en bue ᴗ

De mest typiske verseføttene er:

Troke: -ᴗ (VIN-ne)

Jambe: ᴗ- (pa- PIR)

Daktyl: -ᴗᴗ (FØT-te-ne)

Anapest: ᴗᴗ- (ap-pel-SI

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn