Miljø

Hvis miljøet spiller en stor rolle i diktet er det smart å komme inn på. Hvis ikke er det ikke så viktig at du nevner det (det er ofte at miljøet ikke er så viktig i dikt som i f.eks. noveller).

Hvad er miljøet i dikt?

Med miljøet i et dikt mener man følgende:

Dels stedet diktet foregår. For eksempel på landet, i byen, om bord på et skip, i en liten leilighet osv. (Det fysiske miljøet).

Dels den sosiale sammenhengen som opptrer i diktet. For eksempel i en skole, et arbeidsmiljø, en familie osv. (Det sosiale miljøet).

Hva kjennetegner generelt sett miljøet i diktet?

  • Hvilke type miljø er det? (bymiljø, landmiljø, arbeidermiljø, idyllisk miljø, kaotisk miljø, eller?)
  • Hvordan beskrives miljøet språklig? Hvilken type ord brukes om miljøet?
  • Er det et harmonisk eller konfliktfylt miljø? Og hvordan kommer dette til uttrykk?
  • Er det et miljø som er preget av materiell rikdom eller fattigdom?
  • Er det et miljø som er prege
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn