Kort redegjørelse for diktets innhold

Det første i analysen kan være å redegjøre for hva diktet beskriver og handler om. Dette gir leseren et overblikk og gir deg et veldig godt utgangspunkt for analysen og tolkningen.

Hvordan vil du generelt beskrive diktets innhold?

 • Hva handler diktet om hvis du skal korte det ned til et par setninger? Hva er diktets tema/motiv?
 • Beskriver diktet et handlingsforløp eller en situasjon uten handling?
 • Handler diktet om en persons opplevelser, tanker og følelser? Beskriver diktet en jeg-stemmes opplevelse av noe?
 • Hva er det mest sentrale i diktet? For eksempel:
  • Fortellerens erfaringer, tanker, følelser eller utvikling.
  • Et bestemt tema/motiv som diktet kretser rundt.
  • En kontrast mellom to ting.
  • Beskrivelser og stemning.
  • Eller?

Eksempel:

Diktet ”Du må ikke sove!” er skrevet av Arnulf Øverland, og ble utgitt i diktsamlingen Den røde front i 1937. I diktet blir drøm og virkelighet stilt opp mot hverandre. I første s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn