Synsvinkel

Synsvinkel i dikt handler om hvor handlingen/situasjonen i diktet sees fra. Overordnet kan du analysere synsvinkelen ved å spørre: Hvilken synsvinkel er dominerende i diktet? Og hvilken virkning har dette?

Indre synsvinkel

En indre synsvinkel vil si at handlingen/situasjonen i diktet ses fra jegets subjektive vinkel. Den indre synsvinkelen kan f.eks. ha følgende virkninger:

  • Diktet virker mer personlig og følelsesladet.
  • Leseren kommer tett inn under huden på jeget i diktet og kan identifisere seg med jeget.
  • Diktet uttrykker for jegets subjektive opplevelser som ikke nødvendigvis er «realistiske».

Eksempel:

De spiser av skogene mine.
Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.
Gud hjelpe meg for en skapning på dem. Hoder
uten øyne og øynene i baken.
De svinger med kjeftene på lange skaft
og har løvetann i munnvikene.

Her er der snakk om en indre synsvinkel, hvor det er jeg-stemmens helt personlige opplevelse av skogfellingen som beskrives. Den indre synsvinkelen gjør diktet vel...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn