Det lyriske jeg

Når det dukker opp et «jeg»/«meg»/«min» i diktet sier man at diktet har et lyrisk jeg. Her er det altså det lyriske jeg som er diktets forteller. 

Lyrisk jeg = jeg-stemme i diktet

Jeget spiller ofte en veldig stor rolle i diktet og det er alltid smart å komme inn på det lyriske jeget i en diktanalyse.

Når du vil analysere jeget i et dikt kan du f.eks. se nærmere på følgende:

  • Karaktertrekk: Hva karakteriserer jeget?
  • Funksjon: Hvilken rolle spiller det lyriske jeg i diktet?
  • Utvikling: Går jeget gjennom en utvikling i diktet? Kommer jeget frem til nye erkjennelser i diktet?
  • Relasjoner: Har jeget i diktet noen relasjon til andre, f.eks. et «du»? Hvilken rolle spiller denne relasjonen i diktet?
  • Holdning: Hvordan er jegets holdning til det diktet handler om? Er jeget negativ eller positiv?
  • Motsetninger: Står jeget i motsetning til noe diktet handler om?
  • Virkning: Hvilken virkn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn