Tolkning av symboler og metaforer

Når du tolker diktet er det alltid en god idé å vurdere om noe kan tolkes symbolsk eller metaforisk, slik at det gir mening i forhold til motivet/temaet i diktet.

Visse ord, gjenstander, farger, begivenheter eller navn kan ha en symbolsk betydning i teksten. Noen kan være helt sentrale for forståelsen av diktet. Hvis noe er spesielt fremtredende i diktet er det en god idé å vurdere om det kan tolkes symbolsk i forhold til temaet. I tillegg kan tittelen på diktet ofte ha en eller flere symbolske betydninger, som kan være gode å inkludere i tolkningen din.

  • Er det noen metaforer eller symboler i diktet som kan si noe interessant om diktets tema eller problemstilling?
  • Hvilke betydninger kan ligge i diktets sentrale symboler og metaforer? Hva kan dette s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn