Tolkning av motiv og tema

Ofte kan det gi god mening å fokusere på et bestemt motiv eller tema og dermed lage en tematisk tolkning av diktet. Dette gjelder spesielt hvis du har valgt et bestemt tematisk fokus i analysen din, så blir det naturlig å videreføre dette fokuset i den samlede tolkningen din.

Tolk hvordan motivet/temaet kommer til uttrykk i diktet ut ifra de ulike analysene dine.

  • Hvilke sider av motivet/temaet kommer spesielt til uttrykk?
  • Er det noe ved språket, jeget, komposisjonen, fortellerteknikken, personene eller miljøet i diktet som sier noe sentralt om temaet?
  • Er det noen tydelige motsetninger i diktet som kan bidra til å si noe om motivet/temaet?

Hva kan diktets bearbeiding av motivet/temaet si oss? F.eks. i forhold til:

  • Eksistensielle eller psykologiske problemstillinger.
  • Samfunnsmessige problemstillinger.
  • En litteraturhistorisk periode eller en litterær utvikling...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn