Litteraturhistorisk tolkning

Noen ganger er det mulig å tolke et dikt ut ifra den litteraturhistoriske sammenhengen som diktet inngår i. I en litteraturhistorisk tolkning kan du for eksempel komme inn på følgende:

Hvordan kommer det fram at diktet tilhører en bestemt litteraturhistorisk periode?

  • Hvordan er diktet et uttrykk for sentrale tendenser eller kjennetegn ved perioden?
  • Hvordan kan disse tendensene og kjennetegnene være med til å øke vår forståelse av diktet?

Behandles det et tema i diktet som er typisk for perioden?

Står diktet på noen måte i motsetning til typiske trekk ved litteraturen i perioden?

  • Gjør diktet opp med bestemte forestillinger eller ideer som preger perioden?
  • Hvilke forskjeller er det?

Hva betyr de litteraturhistoriske trekkene i diktet for den måten som diktet kan tolkes på?

Eksempel: «Storby-natt» av Rudolf Nilsen, 1925

Jeg går og drømmer i den lange gate 
p...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn