Tolkning av budskap og hensikt

En del av tolkningen din kan være å se nærmere på hva diktets overordnede budskap eller hensikt kan være. Når du tolker diktets budskap eller hensikt skal du alltid utdype og argumentere tolkningen din.

Budskap

  • Er det et bestemt budskap eller moral i diktet?
  • Hvordan kommer dette til uttrykk i teksten?
  • Kan budskapet relateres til litteraturhistorien?
  • Står budskapet i motsetning til noe?
  • Hva kan diktets budskap si oss?

Hensikt

Kan du si noe om hva diktets hensikt er? På hvilken måte ønsker teksten å påvirke leseren?

  • Vil diktet påvirke mottakerens følelser eller tanker i en bestemt retning?
  • Vil diktet oppdra? Dvs. få leseren til å endre moralsk atferd.
  • Vil diktet opplyse? Dvs. vise bestemte samfunnsforhold eller vilkår for individet på en forholdsvis nøytral måte – og la leseren selv ta stilling til forholdene.
  • Vil diktet utfordre eller kritisere? Sier det noe nytt eller annerle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn