Dikttolkning

I diktanalysen din er det smart å gi en samlet tolkning av diktet. En tolkning av et dikt handler om å samle de viktigste poengene fra analysene dine til en samlet forståelse av hva diktet handler om på et dypt nivå.

En samlet tolkning av diktet

Det er en virkelig god idé å oppsummere tolkningen din til slutt og lage en samlet tolkning.

  • I den samlede tolkningen skal du «zoome ut» og se på hva diktet kan bety eller si oss på et mer overordnet plan.
  • I tolkningen din er det viktig at du finner et fokus slik at tolkningen din blir så sammenhengende og målrettet som mulig.
  • Tolkningen er viktig fordi det er her du samler dine mest vesentlige poeng og drar oppgaven din opp på et høyt abstraksjonsnivå.

På denne og de følgende sidene viser vi flere mulige vinkler å tolke et dikt ut ifra:

  • Tolkning av tittelen
  • Tolkning av form og innhold
  • Tolkning av motiv og tema
  • Tolkning av budskap og hensikt
  • Tolkning av symboler og metaforer
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn